KINH DOANH CÙNG GOONSAN

Chính sách cho cộng tác viên

16/06/2023

Hỗ trợ về PR – Marketing

Được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của nhà phân phối, hệ thống đại lý tuyến huyện và thương hiệu CÔNG TY GOONSAN.

Được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của CÔNG TY GOONSAN.

Được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin về hàng hoá, sản phẩm, chính sách của hãng, các chương trình marketing, các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

Hỗ trợ về sản phẩm

Được hỗ trợ thông tin sản phẩm qua điện thoại. Sẽ được hỗ trợ thông tin sản phẩm trực tiếp tại chỗ khi có yêu cầu.