Văn hóa công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM XUẤT NHẬP KHẨU GOONSAN - NHÀ MÁY SẢN XUẤT: KHU CÔNG NGHIỆP CÂU GÁO, ĐAN PHƯỢNG, HÀ NỘI - VPĐD: SỐ 41 - TT 1 KIỀU MAI - PHƯỜNG PHÚC DIỄN- QUẬN BẮC TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI - HOTLINE: 1900 888 804 - KD.0866 694 388
TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Văn hóa công ty


Với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nội thất bằng thép, Goonsan không

ngừng đầu tư phát triển sức mạnh nội lực, đổi mới tư duy và hành động, nâng chất, nâng tầm, của đội ngũ

nhân sự. Để làm được những điều này, một trong những công cụ quan trọng để điều hành, quản trị Công

ty phải kể đến chính là văn hóa GOONSAN.

Luôn quan niệm cán bộ công nhân viên là nguồn lực quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển bền

vững, văn hóa GOONSAN hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân sự có ý trí mạnh mẽ, thái độ làm

việc tích cực, tính sáng tạo cao và có ý thức trau dồi năng lực chuyên môn để có thể làm việc trong môi

trường kỷ luật, đóng góp vào sự phát triển của Công ty, qua đó trở thành người hữu ích của xã hội, đất

nước.

Với những đặc thù của lĩnh vực sản xuất nội thất đòi hỏi chất lượng và tầm nhìn về sự phát triển bền vững,

GOONSAN  lấy kỷ luật làm nền tảng xây dựng văn hóa. Văn hóa ký luật được xem là văn hóa nền tảng,

mang tính định hướng cho các yếu tố văn hóa khác.

Theo đó, Công ty đề cao và tập trung nâng cao ý thức ký luật, hành động ký luật, con người ký luật trong

đọi ngũ nhân sự  GOONSAN , hướng đến hình thành văn hóa kỷ luật. GOONSAN xem đây là điều kiện tất

yếu để mở rộng sản xuất kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong bối cảnh hội nhập.

Việc định hướng các ứng xử tại GOONSAN theo tính ký luật được hướng dẫn cụ thể bằng các tiêu chuẩn

của nguyên tắc 8T: Tận tâm - Trung thực - Trí tuệ - Tự tin - Tông trọng - Trung tín - Tận tình - Thuận tiện. 8

yếu tố này liên kết, lồng ghép vào nhau linh hoạt trong mỗi ứng xử và mọi hoạt động của GOONSAN , con

người GOONSAN.Copyright 2018