Chính sách bảo hành

1.Phương thức bảo hành

Goonsan thực hiện bảo hành tại địa chỉ nơi lắp đặt được ghi trên phiếu bảo hành. Khi kỹ thuật viên Goonsan đến bảo hành Quý khách vui lòng xuất trình phiếu bảo  hành ( hoặc phiếu xuất kho) còn thời hạn bảo hành.

2. Thời gian bảo hành

12 tháng  đối với cánh và khung cửa dùng làm cửa thông phòng.

12 tháng đối với khóa và phụ kiện

3. Phạm vi bảo hành

Cửa sử dụng không đúng hướng dẫn.

Các sự cố do tác động bên ngoài nhưtrọng lực mạnh va đập và

Các sự cố bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạ

Hết hạn bảo hà